Testimony Centre

 

 

0001-17385052915_20210224_203324_0000

Platform ini bertujuan menjadikan para konsumer pelanggan yang berinformasi dan seterusnya dapat membuat penilaian yang terbaik sebelum membuat pembelian sesuatu produk atau perkhidmatan agar hak sebagai pengguna akan lebih terjaga

Di sini para konsumer boleh membuat carian berkenaan produk atau perkhidmatan yang diinginkan dan melihat pembekal yang menawarkannya, serta membuat rujukan ke atas testimoni pelanggan terdahulu dan produk review yang telah dibuat  

Konsumer sila tekan butang di bawah untuk membuat carian produk atau perkhidmatan: 

Search

Berikut Adalah Perkhidmatan Kepada Pembekal

Produk & Perkhidmatan Untuk Melonjakkan Keuntungan


Pengumpulan

Testimoni Pelanggan

Perkhidmatan ini membolehkan peniaga dapat meletakkan testimoni pelanggan terdahulu pada satu tempat yang mudah diakses oleh bakal pembeli

Hubungi Kami

Membuat Review Produk & Perkhidmatan

Peniaga boleh menggunakan review daripada kami semasa proses jualan di samping mengenalpasti sebarang kelemahan sekiranya ada

Hubungi Kami

Menjalankan CSI & Tambahbaik Bisnes

Kami menjalankan menyelidik tahap kepuashatian pelanggan yang sedia ada bagi menambahbaik perkhidmatan para peniaga

Hubungi Kami

Testimony Centre Adalah Sebuah Inisiatif

Kumpulan Isnad Tadawi